ASISTENTA SI RECLAMATII

PROCEDURA PRIVIND SOLUŢIONAREA RECLAMATIILOR UTILIZATORILOR FINALI


Prezenta procedura reglementeaza procesul de solutionare a sesizaţilor primite de la utilizatorii finali, clienti persoane fizice sau juridice ai S.C. NECC Telecom Romania S.A., care beneficiaza de servicii de telecomunicatii prin contract.
Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de catre acestia drept abateri de la conditiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor, la care este asteptat un raspuns sau o rezolutie.
Clientii care beneficiaza de servicii de telecomunicatii furnizate de S.C. NECC Telecom Romania S.A. pot adresa in limba romana sesizarile:

  1. Telefonic, la numărul de intervenţii 4031 860 0372  ; program de Luni-Vineri 09:00 - 18:00
  2. Prin e-mail, la adresa office@necc.ro;
  3. La punctul de lucru NECC Telecom din Str. Viesparilor, Nr. 24, Sector 2, Bucuresti;
  4. Prin posta la adresa Str. Viesparilor, Nr. 24, Sector 2, Bucuresti

Este necesar ca sesizarea sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, cat si datele sale de contact (adresa si numar telefon) la care doreste sa primeasca raspunsul.
O sesizare poate fi depusa in termen de 30 zile calendaristice de la data producerii evenimentului constatat, exceptand cazurile in care este prevazut altfel in contract pentru situatii specifice.
Se considera întrerupere a furnizării serviciilor orice întrerupere neanunţată a acestora cu o durată mai mare de 30 minute. Durata întreruperii se contorizează din momentul anunţării de către Client (moment în care NECC Telecom va acorda sesizării un număr de înregistrare, înregistrând şi ora exactă a primirii acesteia), până la momentul rezolvării ei de către tehnicienii NECC Telecom.
Dupa preluarea sesizarii de catre un reprezentant NECC Telecom, clientul este contactat telefonic, pentru eventuale detalii suplimentare.
In cazul in care in contractele incheiate intre NECC Telecom si utilizatorul final nu s-au negociat alte termene, solutionarea reclamatiilor si trimiterea raspunsului catre utilizatorul final se va efectua in 30 zile. In cazul in care reclamatia nu poate fi solutionata in termenul enuntat mai sus, datorita complexitatii solutiei de conectare, de cerintele specifice utilizatorului si de natura incidentelor ce pot aparea, NECC Telecom va informa utilizatorul final despre stadiul solutionarii.
In cazul in care verificarile impun prelungirea termenului de raspuns, clientul este contactat telefonic pentru a i se preciza stadiul de solutionare precum si noul termen de raspuns.
Orice neintelegere privind sesizarea clientului va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, clientul poate adresa o plangere catre ANPC (detalii de contact se gasesc pe site-ul www.anpc.gov.ro ) sau poate formula o actiune in fata instantelor judecatoresti competente.
Clientul se poate adresa ANCOM în vederea soluţionării litigiilor ocazionate de aplicarea OUG 111/2011 şi în legătură cu clauzele privind exercitarea drepturilor conferite de aceasta şi prevăzute în Contract, ori în legătură cu executarea acestor clauze şi care nu au fost rezolvate pe cale amiabilă cu NECC Telecom. Litigiul va fi înaintat către ANCOM, la sediul autorităţii din: Str. Delea Nouă, nr. 2 Sector 3, Cod 030925, Bucureşti, România. Telefon Registratură ANCOM: 0372.845.454, 0372.845.472 (numerele de telefon sunt portate în reţeaua Orange).